HUISREGELS

HUISREGELS

Huisregels

 • Alleen personen van 16 jaar en ouder krijgen toegang tot Breda in Concert.
 • V.I.P-deck is toegankelijk vanaf 18 jaar.
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid worden kleding en tassen gefouilleerd. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang worden ontzegd.
 • Legitimatie verplicht. Geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.
 • Het is verboden om goederen en/of entreebewijzen te verhandelen op of buiten het evenemententerrein, hetgeen bij de wet niet toegestaan is.
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs welke via één van de officiële kanalen is aangeschaft.
 • Personen met voetbalshirts, trainingspakken, motorjacks, groepskenmerkende teksten en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen worden geweigerd.
 • Geen toegang aan personen in bezit en/of onder invloed van drugs. Binnen het terrein is drugsgebruik ten strengste verboden.
 • Geen toegang aan personen in het bezit van wapens. De politie wordt altijd ingeschakeld.
 • Geen toegang aan bezoekers in kennelijke staat van dronkenschap.
 • Geen toegang aan personen die overlast veroorzaken aan de omgeving of mede bezoekers, in welke vorm dan ook.
 • Het is niet toegestaan zaken mee te nemen als: voedsel, dranken, flessen, blikjes, glaswerk, paraplu’s, spuitdeodorant en verboden middelen. Ingenomen spullen worden niet teruggegeven.
 • Dieren zijn verboden op het terrein.
 • Het is niet toegestaan om professionele film- en fotoapparatuur mee het terrein op te nemen. Hieronder wordt verstaan alle fotoapparatuur groter dan pocketformaat en/of voorzien van verwisselbare lenzen.
 • Het is toegestaan om fotocamera’s (ook spiegelreflex) en handheld videocamera’s mee te nemen naar Breda in Concert. Professionele videoapparatuur is niet toegestaan.
 • Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de organisator hieromtrent is bindend.
 • Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en of aanstootgevend gedrag vertoont kan hij of zij verwijderd worden.
 • Tijdens het evenement is het alleen toegestaan om zich in de voor bezoekers toegestane ruimten te begeven.
 • Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.
 • Handelingen en uitlating die duiden op racisme of discriminatie zijn verboden.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers. Het gebruik van kluisjes/lockers is voor eigen risico.
 • Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
 • Het is verboden op en rondom het terrein van Breda in Concert folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming.
 • Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.
 • Bij betreding van het terrein gelden de algemene voorwaarden van Breda in Concert.
 • Als u tijdens het evenement het terrein verlaat, heeft u geen recht meer het terrein opnieuw te betreden.
 • De VIP kaart/band is persoonsgebonden, doorgeven is niet toegestaan. Hier wordt op gecontroleerd en bij overtreding zal verwijderen van het terrein het gevolg zijn.
 • Bij het bezoeken van Breda in Concert gaat u automatisch akkoord met onze huisregels.